Over Ondernemersbelang HD

Ondernemersbelang HD is een vereniging die is ontstaan uit de voormalige Ondernemers-vereniging HDL, die op haar beurt weer is ontstaan uit twee aparte verenigingen voor de ondernemers in Heeswijk en Dinther. Deze samensmelting vond plaats in 1965. De vereniging hield zich bezig met het organiseren van acties, braderieën en zij vertegenwoordigde vooral de belangen van de winkeliers.

In 2002 is de naam veranderd in Ondernemersbelang HD, omdat deze naam beter paste bij de visie en het beleid van het vernieuwde bestuur. Na de verandering van de naam en het opdelen van de vereniging in 4 segmenten (te weten: Horeca, Detailhandel, Dienstverlening en Industrie), werd gestart met een grote ledenwerfactie. Dit om meer draagkracht te krijgen ten opzichte van diverse instanties. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een verdubbeling van het ledenbestand t.o.v. het vorige jaar.

Een perfect netwerk met andere ondernemers waarbinnen u zaken kunt doen.
Samen met andere ondernemers steunt u de lobby voor een goed ondernemersklimaat in de regio en in de Gemeente Bernheze.
U bent lid van SOB (Samenwerkende Ondernemers Bernheze). SOB behartigt de belangen van alle ondernemers die lid zijn richting bijvoorbeeld de Gemeente Bernheze.
U bent lid van SIOB (Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze). Met SIOB kunt u profiteren van collectieve inkoop mogelijkheden met alle aangesloten leden in Bernheze.

Waar houden wij ons mee bezig

Uitbreiden c.q. herindeling van het bedrijfsterrein ’t Retsel. Ontsluitingsweg van ’t Retsel naar N267 (Kanaaldijk). Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) in samenwerking met de Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze (SIOB).

Centrum

Herinrichting en uitbreiding centrum plan Heeswijk-Dinther. Begeleiden van de ontwikkeling van het centrumplan. Het voeren van winkelacties.

Ondernemersklimaat

Fungeren als aanspreekpunt voor ondernemers en instanties. Ondernemersvriendelijke regelgeving, subsidies en belastingen. Innovatie en kennisoverdracht.

Maatregelen

In samenspraak met de gemeente de juiste verkeersremmende maatregelen treffen (parkeerbeleid en bereikbaarheid).

Belangen

Periodiek overleg met de gemeente Bernheze en de andere ondernemersverenigingen binnen de gemeente Bernheze middels S.O.B. (Samenwerkende Ondernemers Bernheze).

Inkoop

Collectieve inkoop producten en Diensten (SIOB). Reeds bestaande collectieve inkoopcontracten zijn: Energie en Afval.
Momenteel zijn we ook bezig met het uitwerken voor de collectieve inkoop van telefonie.

Activiteiten

Ondernemerscafé (ieder kwartaal). Een gezellige avond om met mede leden een borrel te drinken en bij te praten. Het organiseren van excursies en andere bijeenkomst zoals bv. Jaarlijkse ledenvergadering met feestavond.