Keurmerk Veilig Ondernemen

Begin 2014 is een afvaardiging van de ondernemers op het bedrijventerrein Retsel te Heeswijk Dinther de samenwerking met de gemeente Bernheze, politie en brandweer aangegaan op weg naar het Keurmerk Veilig Ondernemen bestaande bedrijventerreinen, KVO-b . Een nulmeting door middel van een enquête resulteerde in een plan van aanpak opgesteld door de geformeerde werkgroep op het bedrijventerrein. Op 23 juni is dit plan van aanpak beoordeeld en heeft er een audit plaatsgevonden door Kiwa . Deze is afgesloten met een positief resultaat. De uitreiking van het bijbehorende certificaat vond plaats op 9 oktober.

Keurmerk Veilig Ondernemen Bestaande Bedrijventerreinen (KVO-b)
Het Nederlandse bedrijfsleven lijdt jaarlijks veel schade door criminaliteit en onveiligheid. De overheid en het bedrijfsleven willen hieraan graag iets doen. Om deze reden is het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) ontwikkeld. Het KVO is een structuur voor het opbouwen van samenwerking tussen ondernemers, de gemeente, politie en brandweer. Overlast en criminaliteit worden aangepakt en de veiligheid in een gebied wordt vergroot.

Om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Bernheze te vergroten werken de gemeente, politie, brandweer, ondernemersverenigingen en de Stichting Innovatief Ondernemend Bernheze (SIOB) samen. De vertegenwoordigers van deze organisaties hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend en worden per terrein vertegenwoordigd in een werkgroep KVO-B.

 

K83668-02-Heeswijk-Dinther-Retsel-certificaat